Reguli noi decise de Comisia Juridică din Senat. Ce urmează pentru români

Izolarea poate fi dispusă pe durată limitată, în mod nedisciminatoriu şi proporţional cu situaţia de fapt care o determină, a decis, miercuri, Comisia juridică a Senatului, la

dezbaterea proiectului de lege privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, scrie Agerpres. UPDATE: Raed Arafat devine șeful suprem în România, în noua situație! Ordinele şefului Departamentului pentru

Situaţii de Urgenţă sau ale persoanei desemnate de acesta se aplică de îndată de autorităţile competente şi se publică pe site-urile oficiale ale MAI, DSU şi IGSU iar autorităţile publice centrale şi locale asigură informarea publică a cetăţenilor din zonele supuse

carantinei prin campanii de informare, au decis miercuri seara senatorii Comisiei juridice, care au modificat astfel articolul 12 al proiectului legii privind carantinarea şi izolarea. În forma adoptată de Camera Deputaţilor proiectul prevedea ca: „Ordinele Comandantului acţiunii la nivel naţional, emise în temeiul prezentei legi, se aplică de îndată de autorităţile

competente şi se publică pe site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă”, scrie agerpres.ro. Senatorii jurişti au mai adoptat un amendament potrivit căruia: „Ordinele Şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă sau persoana

desemnată de acesta, emise în temeiul prezentei legi, cu caracter normativ, se publică de îndată în Monitorul Oficial al României, Partea I”. Ordinele şefului DSU sau ale persoanei desemnate de acesta pot fi contestate de către orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim şi care se poate adresa instanţei

de contencios administrativ competente pentru anularea actului, în condiţiile prezentei legi, mai prevede proiectul. Toate actele administrative cu caracter normativ privind instituirea, modificarea sau încetarea măsurilor din prezenta lege pot fi atacate de orice persoană interesată cu plângere la instanţa de judecată competentă, atât pentru motive

de nelegalitate, cât şi de netemeinicie, în termen de cinci zile de la publicarea actului în Monitorul Oficial al României şi, respectiv, de la data luării la cunoştinţă a conţinutului actului în cazul nepublicării acestuia în Monitorul Oficial al României, potrivit unui alt amendament.  Plângerea se formulează în scris si se depune la instanţa judecătorească

competentă. Instanţa competentă să soluţioneze plângerea formulată în actele administrative menţionate mai sus este Curtea de Apel, Secţia Contencios administrativ şi fiscal în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii emitente. La soluţionarea acţiunilor

introduse împotriva actelor administrative normative privind instituirea măsurilor din prezenta lege nu sunt aplicabile prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la obligativitatea procedurii plângerii prealabile. Judecarea acţiunilor se face de urgenţă, a mai decis comisia.

Citeste continuarea