Rugăciunea de dimineață – Psalmul 143

„Doamne, ascultă-mi rugăciunea, pleacă-Ţi urechea la cererile mele! Ascultă-mă în credincioșia și dreptatea Ta!

Nu intra la judecată cu robul Tău! Căci niciun om viu nu este fără prihană înaintea Ta. Vrăjmașul îmi urmărește sufletul, îmi calcă viaţa în picioare la pământ: mă face să locuiesc în întuneric, ca cei ce au murit de multă vreme. Îmi este mâhnit duhul în mine, îmi este tulburată inima înăuntrul meu.

Mi-aduc aminte de zilele de odinioară, mă gândesc la toate lucrările Tale, cuget la lucrarea mâinilor Tale. Îmi întind mâinile spre Tine; îmi suspină sufletul după Tine ca un pământ uscat. (Oprire) Grăbește de m-ascultă, Doamne! Mi se topește duhul: nu-mi ascunde Faţa Ta!

Căci aș ajunge atunci ca cei ce se coboară în groapă. Fă-mă să aud dis-de-dimineaţă bunătatea Ta, căci mă încred în Tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la Tine îmi înalţ sufletul.

Scapă-mă de vrăjmașii mei, Doamne, căci la Tine caut adăpost! Învaţă-mă să fac voia Ta, căci Tu ești Dumnezeul meu! Duhul Tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă!

Pentru Numele Tău, Doamne, înviorează-mă; în dreptatea Ta, scoate-mi sufletul din necaz! În bunătatea Ta, nimicește pe vrăjmașii mei și pierde pe toţi potrivnicii sufletului meu, căci eu sunt robul Tău.”

‭‭Psalmul‬ ‭143:1-12‬ ‭VDC‬‬
https://www.bible.com/191/psa.143.1-12.vdc