Să iert, din nou?

„Atunci, Petru s-a apropiat de El şi I-a zis: „Doamne, de câte ori să iert pe fratele Meu când va păcătui împotriva mea? Până la şapte ori?” Isus i-a zis: „Eu nu-ţi zic până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori câte şapte.”

(Matei 18:21-22)

Oamenii pe care trebuie să-i iertăm sunt apropiații noștrii. O femeie a spus cum a trecut prin cei 50 de ani trecuți de la căsătorie, „iartă la fel de des precum respiri”, a spus ea.

Isus știa valoarea iertării… știa și neputințele noastre umane.

„Dar Eu vă spun vouă, care Mă ascultaţi: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc… binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, rugaţi-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi.”

(Luca 6:27-28)

O binecuvântare pentru un blestem? Da, iertarea este o decizie activă. Cu toții aveam nevoie de mila lui Isus pentru greșelile noastre. Ne bazăm pe dragostea Lui pentru a ne fi acoperite greșelile. Așa cum S-a dat pe Sine pentru iertarea noastră, ar trebui să sacrificăm și noi mândria și judecata pentru a fi miloși cu alții.

„…și răsplata voastră va fi mare şi veţi fi fiii Celui Preaînalt; căci El este bun şi cu cei nemulţumitori, şi cu cei răi. Fiţi dar milostivi, cum şi Tatăl vostru este milostiv…”

(Luca 6:35-36)

Uneori chiar soții, frații sau copiii sunt asemenea dușmanilor noștri, pe care Isus a spus că îi iubește și că noi trebuie să îi iertăm. Cuvintele lor sfâșie mai puternic, pentru că ei sunt cei mai apropiați de inima noastră. Acestea sunt persoanele în care avem încredere că nu ne vor dezamăgi.

Este greu să iubești și să te simți iubit atunci când acțiunile și sentimentele se schimbă de la o zi la alta sau de la o săptămână la alta. Dragoste și ură, binecuvântări și blesteme. Roata se rotește în interiorul minții noastre și, uneori, spunem cuvintele fără să ne dăm seama, decât după ce le-am spus.

Există un dușman al sufletului nostru căruia îi place să ne surprindă cu o lovitură atunci când ne așteptăm cel mai puțin. Ca o ambuscadă, putem simți că ne luptăm cu ceva nevăzut. Și ne dăm seama că acești dușmani invizibili suntem noi.

În spatele cortinei, inamicul nevăzut lucrează pentru a diviza, pentru a crește zidurile sau ruptură. Dacă renunțăm la ură, putem iubi pe vrăjmașii noștri. Noi nu putem merge demni de chemarea noastră dacă depindem de ceilalți. Nu putem ajuta pe cei pe care îi iubim, dacă nu putem să folosim cea mai mare putere dată de Dumnezeu – puterea iubirii.

Dragostea este mai puternică decât ura. Duhul Sfânt ne împuternicește să iertăm atunci când suntem conectați la sursa de iubire, Isus Hristos, care a fost crucificat pe cruce și a murit pentru păcatele noastre, iar El i-a iertat pe cei care I-au pironit mâinile și picioarele.

Dee Aspin – CBN DevotionsVia Stiri Crestine